• +33 877 554 332
  • info@website.com

NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Reservation FAQs

Để đăng ký cho chuyến đi, bạn vui lòng giúp Gu làm theo những bước sau: ★ Bước 1: Chọn Tour bạn muốn tham gia cùng Gu ★ Bước 2: Điền Thông tin Cá Nhân và thông tin Thanh Toán ★ Bước 3 : Thanh Toán ( thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ chi phí) ★ Bước 4: Mở email xác nhận được gửi từ GuTrip, hoàn Tất các thông tin cần bổ sung ( hông tin cá nhân này GuTrip sẽ dùng để liên lạc với các bạn và đăng ký bảo hiểm du lịch) ★ Bước 5: Gu sẽ add bạn vào group chat cùng với các thành viên của chuyến đi để mọi người có thể làm quen và giao lưu trước chuyến đi nha

Để đăng ký cho chuyến đi, bạn vui lòng giúp Gu làm theo những bước sau: ★ Bước 1: Chọn Tour bạn muốn tham gia cùng Gu ★ Bước 2: Điền Thông tin Cá Nhân và thông tin Thanh Toán ★ Bước 3 : Thanh Toán ( thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ chi phí) ★ Bước 4: Mở email xác nhận được gửi từ GuTrip, hoàn Tất các thông tin cần bổ sung ( hông tin cá nhân này GuTrip sẽ dùng để liên lạc với các bạn và đăng ký bảo hiểm du lịch) ★ Bước 5: Gu sẽ add bạn vào group chat cùng với các thành viên của chuyến đi để mọi người có thể làm quen và giao lưu trước chuyến đi nha

Để đăng ký cho chuyến đi, bạn vui lòng giúp Gu làm theo những bước sau: ★ Bước 1: Chọn Tour bạn muốn tham gia cùng Gu ★ Bước 2: Điền Thông tin Cá Nhân và thông tin Thanh Toán ★ Bước 3 : Thanh Toán ( thanh toán 1 phần hoặc toàn bộ chi phí) ★ Bước 4: Mở email xác nhận được gửi từ GuTrip, hoàn Tất các thông tin cần bổ sung ( hông tin cá nhân này GuTrip sẽ dùng để liên lạc với các bạn và đăng ký bảo hiểm du lịch) ★ Bước 5: Gu sẽ add bạn vào group chat cùng với các thành viên của chuyến đi để mọi người có thể làm quen và giao lưu trước chuyến đi nha

Câu hỏi Theo Tour:

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum