• +33 877 554 332
 • info@website.com

Tà Năng Phan Dũng

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest

TOUR KHÁM PHÁ THÁC LƯU LY

 • Tổng quan
 • Lịch trình
 • Hình Ảnh
 • Video
 • Trải nghiệm
 • Review

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

aVÌ SAO CHỌN TÀ NĂNG – PHAN DŨNG?
Thiên đường trekking tại Việt Nam
Cung đường trekking đẹp nhất Việt Nam, băng qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận với tổng chiều dài hơn 50km. Có nhiều tuyến đường trekking: Tà Năng – Tà Năng, Tà Năng – Thác Yavly – Phan Dũng, Tà Năng – Phan Dũng…

Thiên nhiên đa dạng
Nơi chuyển tiếp giữa Tây Nguyên và duyên hải Miền Trung nên tuyến trekking rất đa dạng địa hình: Rừng lá kim (rừng thông), rừng thường xanh ẩm nhiệt đới, trảng cỏ (đồi cỏ), rừng khộp…

Trải nghiệm phong phú
Nhiều trải nghiệm băng rừng, lội suối, leo dốc từ điểm cao nhất là 1.100m và điểm thấp nhất là 500m so với mặt nước biển

Have any questions, comments, or requests? Feel free to contact us anytime by using live chat at the right corner or sending us a message.

Có thể bạn sẽ thích...

From: 1,000 

Trên 1 người

Thời gian khởi hành

8h00 thứ 7 hàng tuần

 • Loại hình tour
 • Guided by local experts
 • Meal included (breakfast & lunch)
 • Pick-up & drop-off include
Book Now